Kho hàng Công ty
    Công ty CP công nghệ Tiên Cảnh luôn dự trữ trong kho một lượng sản phẫm Tica - waterstop ổn định để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Quý khách lấy với số lượng lớn hơn 500m cho mỗi mã Tica thì chúng tôi sẽ đáp ứng trong vòng tối đa 7 ngày (thông thường là 3 ngày). Tiêu chí của chúng tôi là cố gắng đáp ứng nhanh nhất có thể để đem lại phần nào lợi thế cạnh tranh về mặt thời gian cho khách hàng của mình.